Didgeridoo in “Wij Walvis”.

Dirigent Carlo Nabbe heeft een stuk gecomponeerd, geheten “Wij Walvis”.
In dit stuk speelt Goanna Dreaming bestaande uit Peter Boone, Frans Daalman en ik mee.

met 3 didgeridoo’s aan het oefenen met het imiteren van walvis geluiden, waaronder BlauweVinvis,Potvis,Bultrug.

Inspiratie vind je o.a. op http://www.walvisstrandingen.nl/walvisgeluiden .
We zijn gevraagd mee te doen en vinden het erg leuk kennis te hebben gemaakt met Carlo Nabbe en zijn composite “Wij Walvis”.

Twintig jaar geleden speelde de groep Goanna Dreaming ook verhalend stuk met didgeridoo klanken wat beelden opriep van een motorbootje dat door het oerwoud voer en allerlei vreemde dierengeluiden tegenkwam.
Ik meen dat leraar Jan Terpstra ooit zei dat het een stuk van Sony Coupe was, maar kan er niks van op internet vinden. Mogelijk mag Jan me de naam nog eens spellen.
Het motorbootje zo wij het stuk noemden verbond ons door de interactie met didgeridoo’s.
Onze Henk Stange die met Goanna Dreaming is gestopt speelde veelal samen met mij het geluid van het opstartende motorbootje.
Voor ons begint een nieuw hoofdstuk in “Wij Walvis” waarin reageren op elkaars geluid weer een belangrijke rol zal spelen.
In de didgeridooschool van Rotterdam is het ook al een aantal keren naar voren gekomen hoe belangrijk het is om een verhalende opbouw in het didgeridoo spel vast te leggen. Een mooi beeld is hierbij de stam van een boom waarin je telkens een een andere zijtak opbouwt.

TUINGEDACHTEN

Eerder in de nazomer op ecoaarde.

De wind als muziek en de nazomerzon op de bast.
In de luwte versta ik de kunst van leven.
Dan sta ik in het midden en kan ik kiezen tussen laten en doen.
Ik mag zijn zoals nu en denk zo kan ik gaan.
In mijn kleine wereld het grotere aanschouwen.
De wind bepaald het ritme van mijn golven.
De zon mijn manier van kijken.
De planten hangen slap, de moed van wateren stokt.
Mijn minutieuze handelingen in het tuinieren verwaaien in de wind.
Laat toch varen waar iets nieuws mag komen!
Kijk maar, bedenk maar, droom maar, beleef maar.
De winterkoning tikt er op los.
Nu laat het dappere vogeltje zich even vanuit de houtril zien.
Alsof hij zeggen wil, laat nooit jou weemoed regeren.

foto gemaakt in Springerdal Hezingen